Brodske Propulzije

Brodske Propulzije

Eliche Radice je osnovana poA?etkom proA?log stoljeA�a (1919), te je i danas u vlasniA?tvu obitelji Radice.
MoA?da su, upravo ta A?injenica da je tvrtka obiteljska i priznanje na trA?iA?tu, stvorili menadA?ment koji je i danas u stanju suoA?iti se sa kompleksnim zahtjevima trA?iA?ta koje se svakodnevno razvija i evoluira.

Prostire se na 50.000 mA? povrA?ine od kojih je 15.000 mA? na zatvorenom, te ima otprilike 85 zaposlenika. Postoji joA? i trA?iA?ni ogranak u Francuskoj.
U 90 godina rada, skoro sva problematika vezana uz propulzije generalno ili specifiA?no uz propelere bila je rijeA?ena uz dokazano zadovoljstvo klijenata razliA?itih nautiA?kih sektora.