Desalinizatori

Desalinizatori

Idromar

LogoIdromara�zNehrA�ajuA�a reputacija za nehrA�ajuA�i proizvoda�? a�� to je parola tvrtke zasluA?ene reputacije u svijetu nautike. PoA?eci ove tvrtke seA?u u 1982, kad je postala poznata u svijetu zbog svog kvalitetnog projektiranja i izgradnje ureA�aja za desalinizaciju.
Specijalizirani za ureA�aje za desalinizaciju za cijeli niz primjena, bilo u nautici bilo na kopnu. To je ukratko Idromar Interantional. Ukoliko A?elite viA?e saznati o njima, kliknite na ovaj link.

Za Idromar desalinizatore, ne postoje ograniA?enja, zahvaljujuA�i tehnologiji koja vrA?i prenamjenu ovisno o dimenziji, standardu te krajnjoj potrebi korisnika. Bilo da se radi o civilnim plovilima, turistiA?kim kompleksima ili hotelima, medicinskim ustanovama na otocima ili izoliranim podruA?jima, Idromar proizvodi nude visoku kvalitetu izvedbe te lakoA�u rukovanja.

Neki od proizvoda su:

Standardni proizvodi:
a�? Mini compact junior
a�? Mini compact senior
a�? Professional junior
a�? Professional senior
a�? Filtri
a�? Filtri s uloA?cima od aktivnog ugljena u kuA�iA?tu od nehrA�ajuA�eg A?elika
a�? Hidrofiltri
a�? Predfiltri sa kvarcnim pijeskom
a�? UV sterizilatori
a�? Jedinice za doziranje klora i/ili iona srebra

Posebni proizvodi:
a�? Senior Duplex
a�? Professional Duplex
a�? Big