Brodska Klimatizacija

Brodska Klimatizacija

Dometic marine

Ugodna plovidba uz Dometic opremu

Dometic je vodeA�i svjetski dobavljaA? namjenskih sustava i opreme za jahte i brodice. Inovativni dizajn i najviA?i standard kvalitete Dometic proizvoda ispunjava oA?ekivanja najzahtjevnijih vlasnika plovila.
Rahladni sustavi iz Marine Air ili Cruisair grupe, A?irok raspon rashladnih rjeA?enja, sanitarni sustavi, ukljuA?ujuA�i ekoloA?ki prihvatljiv morski WC poboljA?ava kvalitetu A?ivota na brodu, neovisno o veliA?ini vaA?eg plovila.
Oprema i sustavi se mogu naA�i na brodu svih vrsta i veliA?ina u rasponu od malih brodica do megajahti. UA?ivajte punu podrA?ku naA?e globalne mreA?e ovlaA?tenih servisnih centara.

Condaria

Condaria je vodeA�i proizboA�aA? dijelova i jedinica za hlaA�enje na plovilima, dobavljaA? najvaA?nijim brodogradiliA?tima u Italiji, Europi i svijetu.
Od 1965 njihova su specijalnost a�zcustoma�? jedinice, preko sto mega jahti u svijetu opremljeno je opremom Condaria. Proizvode takoA�er manje kima ureA�aje, kompaktne jedinice ili split sisteme, te fan-coile.

Condaria je nastala i razvijala se posebno na polju klimatizacije srednje jaA?ine za jahte i druga plovila. Specijalizirana tehnologija i a�zknow howa�?, i preko tridesetgodiA?nje iskustvo na tom trA?iA?tu, omoguA�ili su Condarii da razvije liniju proizvoda koji se koriste iskljuA?ivo na plovilima. Kompaktnost, sigurnost u pravilan rad, visoka kvaliteta materijala i beA?umnost elementi su ove linije proizvoda koji uspjeA?no konkuriraju na svjetskom trA?iA?tu. MoguA�nost instaliranja ovih specijaliziranih ureA�aja u ograniA?enim, malim prostorima daje im joA? jednu komparativnu prednost u odnosu na proizvode koji nisu specijalizirani za plovila.

ViA?e informacija

Za viA?e informacije posjetite direktno stranice proizvoA�aA?a

Logo-Dometic
Logo-Condaria
Logo-Cruisair
Logo-Marineair