O nama

O nama

ALFATEH 2000 je osnovana 2000-te godine ali nasljeA�uje djelatnost i iskustvo u poslovanju na trA?iA?tu nautiA?ke opreme joA? iz 1991. Danas posluje pokrenuta motivom i idejom da s najboljom ponudom nautiA?ke opreme u Europi i A?ire poveA?e hrvatsko trA?iA?te, a hrvatsku uslugu plasira na meA�unarodnom planu. Program zastupstva i distribucije pored Hrvatske obuhvaA�a Sloveniju, Crnu Goru i Srbiju.

Poseban segment djelatnosti je organiziranje i nadzor servisne mreA?e za sve proizvode iz programa zastupstva. MreA?om servisa pokriven je kompletan istoA?ni Jadran. Tu spadaju i servisni punktovi u Sloveniji i Crnoj Gori.

Ostvarite snove s provjerenima

Slogan tvrtke “ostvarite snove s provjerenima” proizaA?ao je iz primarne ideje: pronaA�i medu najboljim ponuA�aA?ima za brodograditelje, nautiA?are, ribare, servisere, turistiA?ke djelatnike i pojedince one elemente koji
A�e u konaA?nici brodarenje u bilo kom obliku uA?initi A?to slobodnije, ugodnije i efikasnije.

NaA?a naA?ela u poslovanju
  • sigurnost
  • povjerenje
  • iskustvo
  • znanje
  • diovan 160mg.

  • fleksibilnost

Snaga partnerstva

ALFATEH 2000 nisu samo njegovi djelatnici vec i inventivnost i prilagodljivost proizvodaA?a koji su upravo zbog tih razloga stekli meA�unarodni ugled, i istinski napor i umijeA�e naA?ih ljudi koji A?ine servisnu podrA?ku.